Final Awarding Ceremony Choir "Les Chanteurs du Comminges" , France Sagrada Família Lloret Main Beach Choir of the University in Louvain,Belgium Adoramus Mixed Choir, Slovenia Sa Caleta Beach Santa Clotilde Gardens Choir "Gallerie"  from Helsinki, Finland The Hallgrimskirkja Motet Choir , Iceland Choir ATH Bielsko-Biala, Poland Choir "Melody" from Navsie, Czech Republic International Jury 2014 Girls Choir "Cantabile", Poland Choir,,Inspiration,, from Ivanovo, Russia A Croche Choeur, France

         W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie chóry, które dopełniły pełnej procedury rejestracyjnej (wypełnienie formularza aplikacyjnego, przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów, opłata wpisowego)

          Opłata wpisowego w wysokości 150 Eur umożliwia udział w 3 wybranych przez chór kategoriach muzycznych.

         Chóry uczestniczące w konkursie podzielone są na 5 grup wiekowych:

   ◦     A chóry seniora (2/3 członków chóru ma powyżej 55 roku życia)

   ◦     B dorosłe (2/3 powyżej 26 roku )

   ◦     C młodzieżowe( 2/3 między 19 a 26 rokiem życia)

   ◦     D szkolne (2/3 między 16-19 )

   ◦     E dziecięce (poniżej 16 roku życia)

Kategorie muzyczne:

          Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach muzycznych:

   ◦     muzyka sakralna S,

   ◦     folklor F,

   ◦     muzyka katalońska C,

   ◦     muzyka pop P,

   ◦     twórczość Pau Casalsa

Każdy chór może wystąpić w dowolnej ilości kategorii muzycznych.

Kategoria muzyka sakralna S

ilość utworów 3 (z dowolnej epoki muzycznej)

maksymalny czas trwania programu 15 minut

akompaniament instrumentalny dozwolony

Kategoria folklor F

ilość utworów dowolna

minimalny czas trwania programu 5 minut

maksymalny czas trwania programu 10 minut

akompaniament instrumentalny dozwolony

Kategoria muzyka katalońska C

w tej kategorii każdy chór wykonuje dwa utwory

Kategoria muzyka pop P

ilość utworów 2

maksymalny czas trwania programu 10 minut

akompaniament instrumentalny dozwolony

Kategoria najlepsze wykonanie kompozycji Pau Casalsa

w tej kategorii chór wykonuje 1 utwór

 

JURY

          Chóry oceniane są przez międzynarodowe Jury składające się ze znakomitych specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej. Jury dokonuje oceny chórów biorąc pod uwagę następujące kryteria :

Intonacja

Zgodność wykonania z partyturą

Jakość wykonania

Wartość programu konkursowego

Ogólne wrażenie artystyczne

Jury może przyznać danemu chórowi max, 100 punków według następującej oceny:

95,01-100,00 nadzwyczajna / nadzwyczajny złoty dyplom

85,01-95.00 doskonała –złoty dyplom

75,01- 85,00 bardzo dobra –srebrny dyplom

60,01-75,00 dobra –brązowy dyplom

          Chór który zdobędzie poniżej 60 punktów otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

          W przypadku naruszenia regulaminu konkursu Jury może obniżyć ocenę o 5 pkt. W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu prezentacji konkursowej Jury może obniżyć ogólną ocenę w danej kategorii o 10 pkt.

          Decyzje Jury są ostateczne. Wszelkie zmiany w partyturach konkursowych powinny zostać zgłoszone Jury przed konkursem.

          Podczas wszystkich przesłuchań konkursowych dostępne jest piano służące do akompaniamentu. Na formularzach repertuarowych (Repertoire form) należy zaznaczyć korzystanie z akompaniamentu. Organizatorzy zapewniają pulpit do nut dla dyrygenta.

          Organizatorzy gwarantują sobie prawo do rejestracji koncertów w postaci audio i video, do wykonywania fotografii podczas koncertów i do późniejszego publicznego wykorzystania tych materiałów.

        

Osiemdziesiąt procent członków chóru, z wyjątkiem dyrygenta powinno być amatorami. W przypadku gdy chór złożony jest w większości z profesjonalistów, zostanie on oceniony w osobnej grupie chórów złożonych z profesjonalistów. Konkursowe kategorie muzyczne dla tych chórów są takie same jak dla chórów amatorskich.

Organizatorzy i współpracownicy

logos 1logos 2logos 3logos 4logos 5logos 6logos 7logos 8logos 9